Höjden

Höjden är 70 kvm stor och ligger en trappa upp i vår konferensbyggnad Gästis.
Lokalen är utrustad med smartboard.