Bokningsförfrågan

Vi sparar inte era personuppgifter när ni gör en konferensförfrågan. 
Uppgifter som namn, telefonnummer samt mailadress finns bara sparade på er offert tills
det att vi stämt av med er om ni gör en bokning eller ej.  Vi sparar ej era uppgifter för framtida utskick utan godkännande.