Konferens på Hotel Skansen

Dags för konferens?
Välj Hotel Skansen på Öland – En naturlig och ombonad mötesplats.

En konferens är en väl förberedd sammankomst människor emellan, det kan vara många eller färre deltagare. För att konferensen ska bli lyckad krävs planering där man går igenom syftet och vad man vill ha ut av sin konferens. Låt oss hjälpa er!