Hotel Skansen och vår anrika historia

Många krögare har passerat revy sedan starten 1796 och ännu fler är de gäster som ätit och druckit. Historiens vingslag gör sig närvarande i den genuina känslan som du bara finner hos oss på Hotel Skansen. Marken som omgärdar hotellet är ett gammalt befästningsverk, kallat “Kråkerkärs Skans”, därav namnet “Hotel Skansen” som togs år 1901. Befästningsverket uppfördes 1643 för att försvara oss mot danskarna, som ansåg sig behöva denna plats för att, oberoende av väder och vind, kunna anfalla handels staden Kalmar.

Huvudbyggnaden uppfördes 1811 som ersättning för den gamla tingshusbyggnaden som brann ner på grund av ett blixtnedslag samma år. Första större renoveringen utfördes 1841.Villan som ligger bredvid Skansen – som idag används som konferensbyggnad – är från 1700-talet och var Färjestadens handels- och brännvinsbod under lång tid. Mellan brännvinsboden och tingshuset låg det gamla gästgiveriet som brann ner vid 1900-talets början.

Familjen Norén tog över Hotel Skansen 1984 och som idag drivs av Fredrik Norén. Det är med stor glädje och stolthet som jag tillsammans med mitt team driver detta kulturarv och vi glädjas varje dag åt att få föra traditionen vidare.

Tingshusklockan

Söder om Tinghuset (huset som inomhuspoolen ligger i) står en klockstapel som Hotel Skansen har låtit återuppföra med en kopia av den gamla Tinghusklockan.
Tingshusklockan användes för att ”kalla till ting” med 7 slag.
Original klockan sitter idag på den östa fasaden av Tingshuset.