Vår miljöpolicy

Vi förbinder oss att:

  • Minska miljöpåverkan av vår verksamhet avseende resursförbrukning, transporter, resande, utsläpp till luft och vatten samt restprodukter.
  • Aktivt arbetar med att sänka vår elförbrukning på alla avdelningar och byggnader.
  • Beakta miljöaspekter vid alla inköp och upphandlingar. Följa tillämpliga lagar och förordningar.
  • Bedriva ett miljöarbete som kännetecknas av förebyggande åtgärder, öppenhet och ständiga förbättringar.
  • Kontinuerligt informera kunder, besökare och leverantörer om vårt miljöarbete.
  • Höja miljökompetensen såväl internt som bland våra hyresgäster och entreprenörer så att andan i denna policy efterlevs.

Några exempel på hur vi jobbar med att bidra till en förbättrad miljö:

  • Vi återvinner papper och tidningar.Vi återvinner tomglas och PET-flaskor.
  • Vi sorterar våra avfall i den mån det går.
  • Vi ska inte använda engångsmaterial i vår verksamhet i den utsträckning det går.
  • Vi underlättar för våra gäster att bidra till miljöförbättringar genom att uppmana till att begränsa mängden tvätt av handdukar på gästrummen.

 

/Fredrik Norén, VD Hotel Skansen