Fågelskådning på Öland

Hela Öland skulle kunna beskrivas som en fantastisk plats för fågelskådning. Det finns alltid ett hav eller ett sund att blicka ut över. Det finns norra Ölands löv- och barrskogsområden med insprängda hagmarker att upptäcka och på södra tredjedelen av ön ett vidsträckt Stora Alvaret. Det sägs att öar har en ö-effekt på fåglar, en slags dragningskraft. För de flesta fåglar är milsvida vatten negativt. De kan inte vila därute på havsvidderna, men vet att snart kommer ön som ger vila och föda. Öland är en lång naturlig ledlinje för flyttfåglar i nordsydlig riktning men samtidigt fångar den långa kusten upp de flockar som flyttar från öst till väst eller tvärtom.

Det finns alltid en dag, en plats, en stund för dig att fascineras av denna gränslösa fågelvärld.

Boka ett paket med övernattning och middag här hos oss. Och varför inte boka på ett lunchpaket?