Upplev Öland till fots!

Öland passar utmärkt att upptäcka till fots, såväl på den norra som på den södra delen. Familjen, paret eller långvandrarna, det finns leder som passar alla! Dessutom finns det flera trevliga fikastopp, rastplatser eller restauranger där man kan vila benen och ladda med ny energi.

Fin vandring på Öland

Öländska vandringsturer

MÖRBYLÅNGALEDEN
83 km

Mörbylångaleden är utsedd till en av Sveriges 12 signaturleder. Den drygt 83 km långa vandringsleden går genom ett världsarv i unika natur- och kulturmiljöer mellan brofästet och Ölands sydspets. Leden är uppdelad i fem etapper. Det går att gå hela leden, en etapp eller en kortare sträcka. Utmed leden finns rastställen med vindskydd, toaletter av enklare standard, eldstäder samt informationstavlor om Ölands natur, kultur och historia.
Välkommen att uppleva en fantastisk del av Öland till fots!

etapp 1, 18 km: Ölands Turistbyrå – Station Linné, Skogsby
etapp 2, 18 km: Station Linné, Skogsby – Mörbylånga
etapp 3, 13,5 km: Mörbylånga – Kastlösa
etapp 4, 22 km: Kastlösa – Gammalsby
etapp 5, 12 km: Gammalsby – Ottenby

MITTLANDSLEDEN
50 km. Svårighetsgrad: Relativt lätt

Den 50 kilometer långa Mittlandsleden erbjuder en naturskön vandring. Upptäck spännande fornlämningar, vackra bymiljöer och intressanta växter och insekter. Leden går genom terräng där det är svårt att ta sig fram med barnvagn och rullstol. Om det regnar eller har regnat dagarna före kan leden vara blöt och då behövs stövlar eller grova kängor.

Många öländska sevärdheter av yppersta klass passeras under vägen som Gråborg, Ismantorps borg, Odens flisor och Noaks ark. Det finns rastplatser som vid Gunnarstorp och Borgs ängar. Huvudsakligen går leden i Mittlandsskogens varierande natur. En av sträckorna går ut till den östra kusten till Stenboudd.

Leden passerar byar som Runsten, Borgs by, Lopperstad, Karum, Vanserum och Norra Bäck.

STORA ALVARLEDEN
35 km. Svårighetsgrad: Lätt

Under några år har Mörbylånga kommun och Länsstyrelsen i samarbete med markägare gjort i ordning en vandringsled över Stora alvaret från Karlevi till Penåsa. Det är sammanlagt ca 3,5 mil vandringsled över alvarmark där man passerar det mesta sevärt i dessa trakter. Man vandrar ostört med stora utblickar inte helt olikt fjällterräng, dock utan dess stora nivåskillnader. Här är det platt men ibland stiger och sjunker terrängen lite här ute också. Det är lättgånget men ibland kan det vara blött beroende på väder och årstid.

Egentligen slutar Stora alvarleden vid Stenåsavägen och för att fortsätta söderut till Penåsa går man vidare Örnkulleleden, Gösslundaleden och Gösslundaleden-Tingstads flisor-Penåsa. Här redovisas för enkelhets skull hela sträckan från Karlevi till Penåsa.

DRÖSTORPSLEDEN
Svårighetsgrad: Lätt

Detta är inte en markerad vandringsled men den går på tydliga brukningsvägar och stigar så den är lätt att hitta. Man kan utgå från antingen Skarpa Alby eller Ekelunda, där det finns parkeringsplatser vid båda byarna. Man går sedan en slinga runt Dröstorps ödebyoch kommer tillbaka till någon av parkeringsplatserna. Utefter leden finns mycket att se förutom ödebyn: Dröstorps mosse, Björnflisan, Torrör, Källa vid Tornrör, Prästgropen, Guldfiskdammen och Ekelunda hasselkarst. Leden går inom naturreservatet Dröstorps alvar.

BERGSSTIGEN
6 km. Svårighetsgrad: Medel

En 6 km lång vandringsled med geologiska sevärdheter från Strömmelns gård norr om Degerhamn genom gammal alunbruks- och kalkbrytningsmiljö, förbi Södra Bruket och avslutas vid Albrunna kalkbrott. Leden har anordnats av Södra Möckleby hembygdsförening. Flera parkeringar finns, en vid rastplats utmed 136:an.