Kodjakten

Kodjakten är en engagerande och gruppstärkande aktivitet.

Kodjakten är en engagerande och gruppstärkande aktivitet i vilken deltagarna tävlar i att finna flest koder inom ett avgränsat område under given tid. Varje hittad kod matas in i en surfplatta som varje lag har, och i retur får de ett uppdrag att utföra eller en klurig fråga att besvara. Allas ögon behövs för att klara av att hitta så många koder som möjligt. Klockan tickar, ni har ca 1 h på er att hitta så många som möjligt!
Tidsåtgång: 45 min-1,5 h. Antal: från 20 till väldigt många