Escape room

Escape Room är ett utmärkt sätt att förstärka vikten av era anställdas varierade kunskaper.

”Ett gäng filosofiska hackare har tagit kontrollen över er företagsserver och även därmed företagets känsliga datafiler.
De hotar att radera rubbet. MEN, hackarnas mål är inte pengar, utan istället något mer filosofiskt.
Om du och ditt lag inom 60 minuter visar er värdiga, kanske de kan låta bli att radera allt”.
Escape Room är ett utmärkt sätt att förstärka vikten av era anställdas varierade kunskaper, att tillsammans och genom
lagarbete besegra klockan och vinna tillbaks er ovärderliga information.
Tidsåtgång 1 h -1,5 h. Antal 15 till väldigt många.