Fakturainformation

Vid frågor angående fakturor ta kontakt med Sofia Kahnt, sofia@hotelskansen.com 

  • Hotel Skansen accepterar inte att ta kostnad för fakturering gällande porto samt administrativ tid.
  • Hotel Skansen tillämpar en faktureringsavgift om 50:- på varje enskild faktura.
  • Hotel Skansen åtar sig avgiftsfri fakturering i det fall som separat avtal träffats.